Privacy policy Buro De Peuter terug

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER INZAKE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het beheer van de persoonlijke gegevens van de klant door Buro De Peuter - Burchtstraat 7 - A002 - 2200 Herentals - BTW: BE 0502.673.596.

Verantwoordelijke voor de verwerking, heeft als doel: de aanvaarding en behandeling van de bestelling, kredietverlening, realisatie van statistieken en testen, een globaal beheer van de klantenrelaties en commerciële informatieverstrekking i.v.m.productpromoties en diensten van handelspartners. De klant heeft te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien of te wijzigen. De klant mag zich op ieder moment verzetten tegen de verstrekking van deze gegevens door een e-mail of brief te sturen met volgende mededeling: “Ik verzet mij tegen de communicatie van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op directe marketingdoeleinden”. Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard kunnen worden bekomen bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, B-1000 Brussel.

1. Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van de op de site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De klant heeft recht tot toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben. Tenslotte kan Buro De Peuter ertoe worden gebracht nominatieve informatie aan zijn handelspartners mee te delen. Hierdoor kan het zijn dat de klant handelsaanbiedingen van derden ontvangt. In dat verband wordt bepaald dat de adresgegevens aan de handelspartners van Buro De Peuter mogen worden medegedeeld, tenzij de klant zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de klant de mogelijkheid om deze mededeling naderhand te weigeren, hetzij door niet hiermee in te stemmen bij de inschrijving en/of bevestiging van zijn bestelling, hetzij door achteraf zijn verzet per brief of per mail te verzenden, overeenkomstig de bovenstaande paragraaf.

2. Cookies

De site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de klant wordt opgeslagen. Cookies hebben tot doel vorige bezoeken van de klant aan de site te signaleren. Ze worden door Buro De Peuter bovendien gebruikt om de aan de klant voorgestelde dienst te verpersoonlijken.

Het staat de klant vrij zijn computer voor cookies te blokkeren door zijn webbrowser daartoe in te stellen. In dat geval heeft de klant niet langer de mogelijkheid om de dienst die Buro De Peuter via de site aanbiedt, te verpersoonlijken.

3. Webbanners

Bepaalde webpagina's van de site bevatten soms elektronische afbeeldingen of "webbanners", waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld. Deze webbanners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, met name om de doelmatigheid van bepaalde reclames te meten en te verbeteren. De inlichtingen die via deze banners worden verkregen, maken het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina's van de site, teneinde de gebruikers van de site beter te bedienen.

11 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Buro De Peuter verleent klanten uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegang tot de webdiensten www.burodepeuter.be.

Buro De Peuter behoudt het volledige en exclusieve eigendomsrecht van de verschillende gegevens die in het kader van de huidige overeenkomst overgedragen worden, op basis van de wet van 31 augustus 1998 inzake de juridische bescherming van databanken (wet die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 in Belgisch recht omzet). Alle zowel visueel als sonoor gebruikte merknamen, teksten, commentaren, naslagwerken, illustraties en afbeeldingen die op de site Buro De Peuter worden weergegeven zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare  reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel  eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord. Ze zijn het volledige eigendom van Buro De Peuter en zijn partners.

Iedere reproductie of kopie, geheel of gedeeltelijk, wordt beschouwd als vervalsing en kan een burgerlijke of strafrechterlijke verantwoordelijkheid tot gevolg hebben. Buro De Peuter verbiedt u om dieptelinks (‘deep linking’), inkaderingen (‘framing’) of hypertekst-links te maken naar haar homepage. Het volledig of gedeeltelijk kopiëren van de catalogus van Buro De Peuter is strikt verboden. Hoewel Buro De Peuter de grootste zorg heeft besteed aan het creëren en realiseren van haar site, kan ze niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden. Buro De Peuter kan de meegedeelde informatie ten alle tijden wijzigen zonder enige voorafgaande kennisgeving. Buro De Peuter zal alle redelijke inspanningen leveren om virussen te voorkomen. De site van Buro De Peuter bevat links naar andere sites. Buro De Peuter kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor virussen.

De huidige voorwaarden zijn een aanvulling van de voorwaarden die op de site vermeld staan. Buro De Peuter behoudt zich het recht om deze huidige voorwaarden ten alle tijde aan te passen en/of aan te vullen zonder enige voorafgaande kennisgeving.

 

Alle prijzen zijn excl. BTW, Reprobel, Bebat, Auvibel en Recupel
 

                                                      
        

CONTACT
Tel:
Fax:
Email: info@burodepeuter.be
KvK